5 ANAHTAR : MARKALARIN RENKLERİNDE TUTARLILIĞI SAĞLAMAK

5 ANAHTAR : MARKALARIN RENKLERİNDE TUTARLILIĞI SAĞLAMAK
Pantone Renk Enstitüsü tarafından yapılan son araştırmaya göre, alışveriş yapanların % 60’ı seçimlerini alış veriş sırasında mağazada yapıyor ve tüm satın alma kararlarının % 65’inden fazlası renkle ilgilidir.

Ambalajın görevi sadece ürünü korumak değildir, aynı zamanda tüketicilerin ürünlerin bulunduğu rafın önünde, satın alma kararlarını verdikleri son anda bir pazarlama aracı olarak giderek daha önemli hale gelen bir bileşendir. Özellikle küresel tedarik zincirinde bu gereksinimi karşılayan ambalajlı ürünleri tasarlama, üretme ve dağıtma süreci karmaşıktır.

Bugünün ambalajı, sadece etiket ve kartonlardan ibaret değildir. Markalar, raflardaki ürünleri farklılaştırmak, marka kimliğini iletmek ve tüketicinin dikkatini çekmek için plastik, metal, cam karton ve oluklu mukavva gibi çok çeşitli baskı altı malzemeleri kullanmaktadırlar. Tüm bu çeşitli ambalaj türlerini üretmek için ofset, flekso, gravür, serigrafi ve giderek artan şekilde dijital baskı dahil olmak üzere bir dizi farklı baskı teknolojisi kullanılmaktadır. Farklı baskı altı malzemelerinin ve baskı teknolojilerinin kombinasyonuyla doğru rengi elde etmek, özellikle renk tutarlılığı söz konusu olduğunda marka sahipleri için yönetilmesi zor bir durum olabilir. Aynı baskı teknolojileri ve aynı mürekkepler kullanıldığında bile baskı sonuçları bir baskılı ambalaj üreticisinden  diğerine, hatta aynı üretici içindeki vardiyalar arasında bile değişebilir.

Bu faktörlerin tümü, rafta marka imajını olumsuz etkileyebilecek renk tutarsızlığına neden olabilir. Tüketiciler, ambalajı solmuş görünen bir ürünü, bozulmuş veya eski olduğuna inanarak, tercih etmeyeceklerdir. Daha da kötüsü, ambalajındaki renklerin daha çekici olduğu rakip bir ürüne yöneleceklerdir. Okumakta olduğunuz makalede, bu zorlukların üstesinden gelmenize ve en karmaşık küresel tedarik zincirinde bile renk tutarlılığını sağlamanıza yardımcı olacak, Marka Renklerinde Tutarlılığı Sağlayabilmeniz için 5 Anahtar ilkeden bahsedeceğiz. Bu ilkelerden yararlanmanın raftaki renk tutarlılığında çarpıcı bir fark yarattığı gerçek dünyadan örneklerimiz var. Her biri ile ilişkili zorlukları ve Hayal Ettiğiniz Renklere ulaşmak için bunların üstesinden nasıl gelineceğini ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Marka Renklerinde Tutarlılığı Sağlamanın Zorluğu
Renk, her markanın ayrılmaz bir unsurudur ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Baskı teknolojilerinin çoğu kalite anlamında kendisini ispatlamıştır, dijital baskı da olgunluk aşamasına girmektedir. Öyleyse neden marka renklerinde tutarlılığı korumak bu kadar zor ve genellikle elde etmesi çok masraflıdır.

Ambalaj baskılarında renk tutarlılığını sağlamayı etkileyen 5 faktör vardır:

  1. Çok çeşitli baskı altı malzemelerine baskı yapma gerekliliği. Markalar plastik, metal, cam ve oluklu mukavvayı giderek daha yenilikçi şekillerde kullanıyor. Ancak bu baskı altı malzemelerinin her biri, rengin farklı görünmesine neden olan farklı özelliklere sahiptir. Karton ve oluklu mukavva mürekkebi emerken metal ve cam mürekkebi hiç emmez. Ayrıca, baskı altı malzemelerinin renkleri değişebilir ve basılacak renk doğru şekilde belirlenmezse bu durum basılan rengin farklı görünmesine neden olabilir.
  2. Farklı baskı sistemlerinin ve mürekkeplerin kullanılması. Her baskı sisteminde farklı mürekkep türleri kullanır. Bazı mürekkepler su bazlıdır, bazıları solvent ve bazıları ise yağ bazlıdır. Örneğin ofset baskı teknolojisinde, bir üretici soya yağı bazlı mürekkepler kullanırken diğeri mineral yağ bazlı mürekkepler kullanıyor olabilir. Bazı dijital baskı makinelerinde mürekkep kullanılmaz, bunun yerine renk evreni ofset veya flekso baskıdan tamamen farklı olan toner kullanır. Bu farklılıklar, renk tutarlılığının sağlanması açısından zorluklar çıkarabilir. Bu değişkenlerin her birinin bitmiş ürünün nasıl görüneceği üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm değişkenler tek bir tip ambalaj için uygun şekilde yönetilse bile, buradaki zorluk, satış noktasında bir araya geldiklerinde uyumlu bir marka deneyimi sunmak için markanın tüm renkli ambalaj çeşitlerini birbirleriyle entegre etmektir. (karton, oluklu mukavva ambalajlar, poşetler, tabelalar, nakliye kutuları)
  3. İhtiyacı karşılamak için birden fazla baskılı ambalaj üreten tedarikçi ile çalışmak. Birden çok tedarikçi ve tek bir tedarikçideki birden fazla tesis, genellikle küresel bir pazarda gerekli olan fazla adetli ambalajları bastırmak için kullanılan iki modeldir. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan veya birden fazla fabrikası olan baskılı ambalaj üreticileri aynı baskı altı malzemelerini, mürekkepleri ve hatta aynı baskı teknolojilerini kullanıyor olsalar bile, marka sahiplerinin ihtiyaç duyduğu renk tutarlılığı düzeyini sağlamak için büyük bir çaba sarf etmektedirler.
  4. Rengi Belirlemek için Ortak Dil Kullanmak. Renk kişisel değerlendirmeye göre değişebilir. Çoğu zaman ambalaj üzerindeki renk, baskı sırasında tek bir kişi tarafından değerlendirilir. Bu durumda devreye giren birçok çevresel ve kişiye özel faktörler vardır: aydınlatma, ortamın rengi, o gün görevli olan baskı operatörünün kişisel görüşü. Tedarik zincirinin tümünde renk tutarlılığını sağlamanın tek yolu, renk spesifikasyonlarının belirlenmesi noktasında, tasarım, baskı hazırlık, üretim ve kalite kontrolde renk ile ilgili verilerin iletişiminde net olmaktır. Ortak bir renk dili kullanarak verilerin bulut tabanlı bir kütüphanede depolanması, baskılı ambalaj üretiminde renge dokunan herkesin rengin ölçülebilen ve kontrol edilebilen doğru verilerine ulaşabilmesini sağlar.
  5. Fiziksel ve dijital renk referansları kullanımının dengelenmesi. İster Pantone kataloğu, ister renk numunesi veya dijital prova olsun, iş ile ilgili fiziksel renk referansları önemlidir. Ancak çoğu durumda dijital referanslar (baskı teknolojisini ve baskı yapılacak baskı altı malzemesini de hesaba katan spektral değerler) ambalaj tedarik zincirinde renk iletişiminin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlarlar. İş akışını optimize etmek için bu referansların her birinin nasıl kullanacağını bilmek, renkleri tutarlı olarak elde etmek için önemlidir.

Marka Renklerindeki Tutarsızlık Sorununun Çözülmesi: Dijital Standartları Devreye Alma
Artık marka renklerinin tutarsızlığının nedenleri hakkında biraz daha fazla bilgimiz olduğuna göre, süreç üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmanıza yardımcı olmak için atmanız gereken sonraki adımları inceleyelim. Önde gelen birçok marka, dijital standartlara ve uyumluluk programlarına yönelerek bu sorunları çözmektedir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, genellikle fiziksel referanslar olarak adlandırılan Pantone katalogları ve kılavuzları, ambalaj tedarik zincirinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kataloglar en çok ambalaj geliştirme aşamasında değerlidir. Tasarımcıların tasarım sürecinde renkten nasıl yararlanılabileceğini görmelerine yardımcı olmak için görsel bir kılavuz görevi görebilirler. Bu kılavuzlar XRGA standardına göre üretilmiştir, yani renk iş akışı ekosisteminin bir parçası olarak X-Rite Pantone, bir renk ölçer olan eXact spektrofotometre ile uyumludur.

Peki, organizasyonunuzu dijital standartlarla bir sonraki seviyeye nasıl taşıyacaksınız? X-Rite Pantone olarak, markaların küresel bir tedarik zincirinde dijital standartları benimsemesini kolaylaştırmak için, dahası, gerçek zamanlı izleme ve süreç kontrolünü etkinleştirmek, bu dijital standartların renkli iş akışıyla tüm yetkili paydaşlarınız tarafından kullanılabilmesini sağlamak için çok çalıştık. Bu stratejinin temel unsuru, marka renk standartlarını dijital olarak iletmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir çözüm olan PantoneLIVE’dır.

PantoneLIVE, fiziksel numuneler ile çalışmanın getirdiği dezavantajları ortadan kaldırarak ambalaj tedarik zincirinizdeki her unsur tarafından kullanılmak üzere dijitalleştirilebilen marka renklerinin optimizasyonunu sağlar.

PantoneLIVE standartları marka sahibi tarfından tanımlandığından, bu dijital standartlar beklentilerinizi etkili bir şekilde ambalaj üreticisine iletir. PantoneLIVE, marka renklerinin tutarlılığı için gerekli olan 5 Anahtarı kapsayan bir ambalaj iş akışını desteklemektedir.

1.Anahtar: Renklerin Belirlenmesi ve dijitalleştirilmesi
Ambalaj tedarik zincirinde renk değişkenliğinin etkisini daha iyi anlamak için, “Renk Hataları Toplamı” dediğimiz bir kavrama bakalım. Renkleri kontrol etmek için en yaygın uygulama, onaylanmış bir fiziksel numuneye dayanmaktadır. Onay, görsel değerlendirmeyle yapılır ve en baştan itibaren yanlışlığa açık hale gelir. Aşağıdaki diyagramda da görebileceğiniz gibi, her aşama standartlar dahilinde olsa bile, sürecin bütününde tatmin edici bir sonuç vermeyebilir. Üretim sürecindeki her adım, bir sonraki adımda rengi kontrol edecek kişinin kullanacağı kopyanın bir başka kopyasını oluşturur ve rengin doğruluğu her seferinde giderek daha da azalır.

Renk hataları toplamı

Renk hataları toplamı daha az

Dijital standartların gücü burada devreye girmektedir. Üretimdeki her aşamaya yeni bir renk kopyası vermek yerine, hepsinin orijinal renk verilerine erişmesi sağlanıyor. Dijital standartlar tam olarak bunu mümkün kılmaktadır. Mürekkep mutfağında rengin hazırlanmasından, baskıya kadar üretim sürecindeki herkes, tasarımcı tarafından belirlenen rengi tam olarak referans alabilir. Bu yöntem, tüm üretim süreci boyunca mümkün olan en iyi renk eşleştirmesini sağlar.

PantoneLIVE içerisinde tüm Pantone renkleri ve marka renkleri, rengin DNA’sı olan spektral değerlerden oluşan Ana Standartlar olarak tanımlanır. Spektral verilerin kullanılması, her rengin benzersiz kimliğini tanımlamanın tek yolu olduğu için kritik öneme sahiptir. Hazırlanan özel renkler kendi markanızın PantoneLIVE kütüphanesine dahil edilebilir.

Ambalaj tedarik zincirindeki herhangi bir tedarikçinin markanızın renklerinden birini kullanması gerektiğinde, tedarikçilerinizin hepsi aynı dijital standardı referans alır. Her tedarikçi renk referansları için aynı orijinal renk kaynağına başvurduğu için , “Renk Hataları Toplamı” büyük ölçüde azalır.

2.Anahtar: Beklentinin Doğru Belirlenmesi
Markanızın ana standartlarını tanımlandıktan ve dijitalleştirildikten sonra, bu ana renklerin uygulanacağı belirli baskı altı malzemelerinde nasıl görüneceğini düşünmek çok önemlidir. Daha önce belirtildiği gibi, ambalaj, birçok farklı baskı işlemleri ile çok çeşitli baskı altı malzemeleri  üzerine basılır. Bazen oluşturulmuş Ana Standart Renk, bazı baskı altı malzemesi ve baskı sistemi kombinasyonlarında eşleştirilemez. Örneğin, beyaz bir karton ambalaj  üzerine basılan marka rengi, aynı mürekkep ve baskı işlemi kullanılarak bile kahverengi oluklu mukavva üzerine basıldığında aynı görünmeyecektir.

Baskı altı malzemesi ve baskı sürecindeki farklılıkların yönetilmesini kolaylaştırmak için PantoneLIVE ayrıca “Teknik Standart”lar (Dependent standart) tanımlamıştır. Teknik Standart; üzerine baskı yapılacak baskı altı malzemesini ve onu basmak için kullanılan baskı sistemini (dijital, flekso, gravür, ofset vb.) hesaba katan, Ana Standardı teknik anlamda destekleyen ilave bir tanımıdır.

Örneğin; belirlenen ana standardın, ofset baskı yöntemiyle beyaz karton üzerine basıldığında alacağı görüntü, bu baskı altı malzemesi ve baskı yöntemi için oluşturulmuş “Teknik Standart” ile tanımlanmıştır. Üzerinde anlaşmaya varılan Teknik Standartlar kullanıldığında, beklentiler net ve ulaşılabilirdir. Artık ambalajı üretmek için kullanılan baskı altı malzemesi veya baskı teknolojisi ne olursa olsun, herkes talep edilen marka rengini sorunsuz bir şekilde basabilir. PantoneLIVE, ambalaj üretimi gereksinimlerinin yaklaşık % 80’ini karşılayan ve sürekli geliştirilen 28 adet teknik kütüphaneye sahiptir. İhtiyaç duyulduğunda yeni Teknik Standartlar geliştirilebilir. Ek olarak, X-Rite Pantone renk uzmanları, kağıt tabanlı renk sistemlerini kolayca erişilebilir bir dijital kütüphaneye dönüştürmek de dahil olmak üzere, mevcut renk kütüphanelerini daha da doğru hale getirmek için markalarla birlikte çalışmaya hazırdır.

Dijital renk standartlarına geçerken, birlikte çalıştığımız büyük bir marka, kütüphanesindeki renk sayısını % 33 azaltarak tescilli renklerinin dijital değerlerini kullanarak Pantone renkleriyle eşleştirebildi. Markanın bir sözcüsü, “Tescilli renk kütüphanemizle, esasen Pantone’un renk özelliklerini ve iletişimini standartlaştırmak için 50 yıldan uzun süredir yaptığı işi yeniden icat ettiğimizi fark ettik. Görünüşe göre yeni bir projemiz olduğu her sefer, yeni bir renk icat ediyorduk ve bu, küresel tedarik zincirinde belirsizlik yaratıyordu “dedi.

Bu marka, kendi marka renklerini Pantone renkleriyle eşleştirmek için X-Rite Pantone ile birlikte çalışarak üç farklı yol izledi:

  1. Marka renklerinin bazıları Pantone renkleri ile eşleştiği durumda Pantone rengin kullanılmasına karar verildi.
  2. Toleransta belirtilen Delta E içinde kalıp markanın bazı renkleriyle eşleşen Pantone rengi yoktu ve marka yöneticisi marka rengini değiştirmek istemedi. Bu şekilde olan 100 adet renk için, yeni Pantone renkleri oluşturuldu; Bunlardan 60 tanesi standart Pantone renkleri haline getirildi ve Pantone Kataloğuna ilave edildi. Geri kalan 40 tanesi ise şirkete ait marka renkleri olarak kaldı.
  3. Bazı marka renkleri, Pantone renklerle eşleşmedi, ancak karar vericiler Pantone rengi tercih ettiler ve Pantone rengin kullanılması onaylandı.

Renkler, kontrollü aydınlatma koşulları altında, tüm renklerin baskılı örnekleri, firmanın renk kütüphaneleri ve Pantone katalogları karşılaştırılarak değerlendirildi. Tasarımcılara, seçilen bir rengin farklı yüzeylerde ve farklı aydınlatma koşullarında nasıl görüneceğini sanal olarak görmelerine olanak sağlayan PantoneLIVE Visualizer yazılımına erişimleri sağlandı. Bu erişim, tek bir mürekkep damlası bile baskı altı malzemesine değmeden seçilen baskı altı malzemesinde ve tercih edilen baskı sistemiyle tasarımın amacına ulaşılıp ulaşılamayacağını, sürecin erken aşamalarında belirlemeye yardımcı olmaktadır.

3.Anahtar: Etkili bir iletişim sağlanması
Artık bir dijital kütüphane uyguladığınıza ve ambalaj tedarik zincirindeki tüm tedarikçiler aynı dijital standartta çalıştığına göre, istenen marka renginin ne olması gerektiğine dair kişi bağımlılığını ortadan kaldırdınız. Sürece ne kadar tedarikçi dahil olurlarsa olsun, nerede bulunurlarsa bulunsunlar veya ne üretirlerse üretsinler, artık herkesin hedefi aynıdır.

Bu sistemle markanıza ait renk paletinizdeki değişiklikler veya ilaveler anında herkese iletilir. Ambalaj tedarikçilerine yeni fiziksel standartlar üretip göndermeye gerek yoktur, güncellemeleri otomatik olarak alırlar. Yeni baskı altı malzemesi ve baskı işlemi kombinasyonları gerektiğinde PantoneLIVE’a eklenebilir. Teknik Standartların kullanımı marka renklerinizin tedarikçilerinize, kullanılan baskı altı malzemesinde ve baskı yönteminde en yakın eşleşmeyi gösterecek şekilde iletmenizi sağlar.

PantoneLIVE’ı kullanan büyük bir tüketici ürünleri şirketi, avantajlarından şöyle bahsediyor:

“İster yeni bir ambalaj tasarımı yaratıyor, ister bir etiketi prova ediyor, ambalaj baskısı için mürekkebi karıştırıyor veya baskı makinesinde ambalajın kalitesini değerlendiriyor olun, PantoneLIVE zaman ve paradan tasarruf sağlayan verimli, etkili ve kusursuz bir teknolojidir. PantoneLIVE, tasarım, prova ve baskı için dijital renk paletlerine erişimi basitleştirmek için mükemmel bir çözümdür. Tam olarak uygulandığında, üretkenlik avantajları hem kendimiz hem de tedarikçilerimiz için önemli olacaktır. ”

4.Anahtar: Standardizasyon ve buna uyum
PantoneLIVE ile markanın renk paletleri optimize edilir ve herkesin kabul edeceği dijital bir marka renk standardı setinde toplanır. Baskı kalitesini iyileştirir, maliyetli ve zaman alan baskı onaylarının yanı sıra fiziksel bir numune oluşturma ve prova sürecini de azaltır.

PantoneLIVE, ambalaj tedarik zincirinizdeki ve dünya çapındaki tedarikçilerin uyumluluğunu kontrol etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Ambalajınızın ne zaman, nerede ve nasıl üretildiğine bakılmaksızın renk ölçümü yapıldığında ve gözle değerlendirildiğinde birbiriyle tutarlı sonuçlar elde edersiniz.

5.Anahtar: Geribildirim ve Sonuçların İzlenmesi
Dijital renk standartları oluşturulduktan sonra, bu standartlara tutarlı bir şekilde ulaşıldığını doğrulamak için güvenilir bir yönteme ihtiyacınız olacaktır. ColorCert Suite, renk ve baskı gereksinimlerinin dijital iletişimini sağlar ve anlaşılması kolay bir kontrol panelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak her bir baskı makinesi için verileri toplar. Baskı kalitesi verileri, toleranslara dayalı olarak her işe puan veren bir puan kartı raporu olarak görüntülenir. Puan kartı oluşturma, markaların beklentilerini net olarak belirlemesine, baskı kalitesini izlemesine ve veri raporlarını anında görmesine olanak tanır. Sonuç olarak, hem markalar hem de baskılı ambalaj üreticileri, renk yönetimine daha stratejik ve bütünsel yaklaşabilmek için ColorCert yazılımından yararlanabilir.

 

WalMart’ın bir yan kuruluşu olan Asda, İngiltere’de bir pilot proje ile böyle bir programı başlattı. Şirket, PantoneLIVE spesifikasyonlarını kullanmanın yanı sıra, ColorCert Suite’i tedarik zincirine tanıttı, böylece çalıştığı baskılı ambalaj üreticileri kendi üretimlerini gerçek zamanlı olarak izleyebildi ve bu da Asda’nın tedarikçiler arasında üretim kalitesi hakkında fikir sahibi olmasını sağladı.

Üretim sürecinde tedarikçilerinizin renk performansını uzaktan izlemek için zamanında ve tutarlı bilgiler elde etmek, başarının önemli bir anahtarıdır. Markalar ve baskılı ambalaj üreticileri, renk yönetimine daha stratejik bir yaklaşım için ColorCert’in ScoreCard (Puan kartı) yaklaşımını giderek daha fazla kullanıyor, renk performansını tek bir baskı örneğine bakmak yerine bütünsel olarak görüyor.

Yeni Ambalaj Üretimi Dünyasına Hoş Geldiniz
Dijital standartları benimsemenin renk iş akışına kattığı değeri size açıklamış olsak da, bu yeni geliştirilmiş süreç sayesinde kazanacağınız başka faydalar da var.

Kazanacağınız belki de en önemli fayda, ambalaj tasarımınızın, konseptinizin tamamlanmasından sonra baskı onay sürecinin kısaltılması ve nihayetinde pazara daha hızlı girme şansınızı geliştirmektir. Dijital iş akışı, ürünün 4 kata kadar daha hızlı bir şekilde rafa çıkmasını sağlar. Bu yeni iş akışı ile maliyetten tasarruf da yapılmaktadır. Dijital renk standartlarıyla, onay süreçleri kısalmakta ve fiziksel prova onayı ihtiyacı azalmaktadır. Ek olarak, doğru rengin üretildiğine güvendiğiniz için, baskı çalışmalarını denetlemek veya denetlemek için yapılan seyahat masrafları da en aza indirir.

X-Rite Pantone’un Hayal Ettiğiniz Renklere daha kolay ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceği konusunda ve renk tayin cihazları hakkında daha fazla bilgi için, sizi Odak Kimya Renk Uzmanlarımızdan biriyle konuşmaya davet ediyoruz.

PDF olarak indirin