Flekso Baskı Sisteminde Proses Kontrolü

,

Flekso baskı sisteminde hedeflenen rengi elde etmek ve sürekliliğini sağlamak için, iyi bir renk yönetimi sistemi ve proses kontrol sistemi kurulması gerekir. Aksi takdirde, sadece şansınız yaver giderse hedeflediğiniz renkleri elde edebilirsiniz. Her ne kadar bu sistemleri kurmak biraz çaba ve zaman alsa da buna değer. Müşterileriniz daha memnun olacaklar, baskı hazırlık süreleri daha kısalacak ve daha az ayar firesi ile zamandan ve maliyetten tasarruf edeceksiniz.

Şekil 1: X-Rite exact, Best Match özelliği ile flekso baskı proses kontrolünde operatöre önerilerde bulunur.

Renk yönetim sistemini kurun.
Kalibre edilmemiş bir dijital prova sisteminden bir işin prova çıkışını alıyorsanız, doğrulanmamış klişeler hazırlıyorsanız ve baskıda renk ölçümü yapılmıyorsa, baktığınız renklerin doğru olup olmadığını anlamanın hiçbir yolu yoktur. Renk yönetimi, cihazlarınızın ve baskı makinelerinizin her işte tutarlı olarak doğru renk üretebilmesini sağlar.

Renk ölçüm cihazlarına yatırım yapın.
Basılan rengin doğru olduğunu değerlendirmek için sadece gözlerinize güvenemezsiniz. Renk algısında yanılma payı küçümsenemeyecek seviyededir, ancak renk ölçüm cihazları aynı sınırlamalara sahip değildir. Bir flekso baskı iş akışında spektrofotometreler, dijital prova çıktıları ve baskıların kalite kontrolünün yanı sıra  dijital prova sistemi ve baskının kalibrasyonu için de kullanılabilir.

ISO standartlarını değerlendirin.
Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO), baskı sistemleri için ISO 12647’yi geliştirmiştir. ISO 12647-6 Flekso baskı sistemi için geliştirilmiştir. Bu standart, yalnızca mürekkeplerin zemin densitelerini tanımlamak yerine gerçek renk değerini tanımlamıştır.

Bu konuda yardımcı olacak birkaç kaynak aşağıdaki gibidir:

  • FTA (Flexographic Technical Association), ISO 12647-6 Flekso baskı sitemine uygun genel kurallar içeren “First” adlı bir el kitabı geliştirmiştir.
  • EFIA (European Flexographic Industry Association) flekso baskı uygulamaları için kılavuzlar ve el kitapları hazırlamıştır.

Üretim hedeflerini belirleyin.
Proses kontrolü, hedef değerlerin belirlenmesiyle başlar, ardından bunları elde etmek için proses ayarlanır. Üretim için, mürekkeplerin renginden (Hue Açısı) ve baskı altı malzemesi renginin L*a*b* değerinden daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Baskı hedefleri, zemin baskılar, birbiri üzerine basılan mürekkepler için  L*a*b* değerleri ve tram ton şişmesi değerlerini içermelidir. Bunlar standartta yayınlanmış hedef değerlerden veya kendi

baskınızdan sizin geliştirdiğiniz özel değerler olabilir. Önemli olan, çalıştığınız her baskı koşulunda üretim için standart hedef değerlerin oluşturulmasıdır.

Hedefleri ve toleranslarını oluşturun.
İlk adım, baskı makinesinin değişkenlerini belirlemek olmalıdır. Bu, seçtiğiniz baskı altı malzemesi ve uygulamaya uygun tram sıklığını, aniloks merdane değerini, mürekkebi, klişeyi, klişe bandını ve diğer baskı parametreleri kombinasyonunu belirleyecektir.

Ardından, hedef değerleri belirlemek için baskı makinesinin parmak izi (finger print) alınmalıdır. Parmak izinden elde edilen değerler daha sonra üretimde kontrol şeritlerinin ölçümü için kullanılacaktır. Parmak izi baskısı test sayfasında cmyk renklerinin yanı sıra, gri balans, over print/trapping peçleri bulunmalıdır. Bu test sayfasında ayrıca, tramlı skalalar, baskı basıncını gösteren görseller, kayma ve baskı ayar rehberleri (registration) ve baskı kalitesini değerlendirmek için çeşitli görseller bulunmalıdır. Bu skalalardan yapılan ölçümler baskıdaki üretim hedefleri olarak belirlenecektir.

Şekil 2: Örnek Baskı Parmak İzi (finger print) Test Formu

Parmak izi çalışması sürecinde alınan bir çok numunenin ölçümü, bu baskı sürecinde beklenebilecek değişkenliğin hesaplanmasına yardımcı olmak için kullanılacaktır. Değişkenlik, belirtilen üretim toleransından büyükse, ya spesifikasyon ya da baskı koşulları ya da her ikisi beraber yeniden düzenlenmelidir.

Bu yeni hedefler ve toleranslar bundan sonraki baskılarda da kullanılabilir. Baskı ayar veya üretim sırasındaki ölçümler tolerans dışı olduğunuzu gösterdiğinde, üzerinde çalışılması gereken bir hata olduğu anlamına gelir. Üretim sürecinde bu ne kadar erken fark edilir ve çözümlenirse, üretim süreci de o kadar uygun maliyetli olacaktır.

Dijital Provayı iş akışınıza dahil edin.
İyi bir dijital prova, baskı makinesinin işi ve renkleri nasıl basabileceğini temsil eder. İşi yürütmek için müşteri onayını almak ve baskı operatörlerine tam olarak neyi başarmaya çalıştıklarını göstermek için kullanılabilir. Provalar birçok kaynaktan gelebilir. Bazı durumlarda, baskıyı yapan firma tarafından bile üretilmezler. Eğer kendinizin oluşturduğu standartlarla baskı yapıyorsanız, kendi ölçümlerinizi yapmanız ve kendi ICC profillerinizi hazırlamanız gerekir.

Şekil 3: Çoğu mürekkep püskürtmeli dijital prova sistemleri, ICC profilleri veya ölçüm dosyalarıyla karakterize edilen referans baskı koşullarından baskı makinesini simüle edebilir. Bu ICC Profiller www.color.org internet sitesinden temin edilebilir.

Dijital provaları standart aydınlatma koşulları altında değerlendirin.
Uygun olmayan aydınlatma koşulları basılmış renklerin görüntüsünü değiştirebilir. Aslında, uygun olmayan aydınlatma koşulları  dijital provanın rengini basılmış bir işe göre daha farklı bir şekilde değiştirebilir. Baskı operatörü provaları ve basılmış işleri uygun olmayan aydınlatma koşulları altında görüntülüyorsa ve ölçümden çok gözle yapılan değerlendirmeye göre değişiklik yapıyorsa, rengin hatalı olma ihtimali artacaktır. Baskılar daima ISO 3664 standardına uygun aydınlatma koşulları altında görüntülenmelidir. D50’ye (gün ışığına) ek olarak, etiket ve kutu gibi ambalajın farklı bölümlerinin renk eşleşmesini sağlamak için, tüketicinin mağazada ürüne baktığı mağaza ışığı (TL84) veya evinde kullandığı ev aydınlatmasını (A) simüle eden diğer ışıklar altında değerlendirilmeleri gerekebilir.

Baskı makinesinin davranışını izleyin.
Baskı kontrol şeritleri, baskı makinesinin davranışını izlemek için önemli bir araçtır. Baskı kontrol şeridinde zemin densitesi, trapping, nokta şişmesi ve gri balans ölçümlerinin yapılabileceği peç’ler bulunmalıdır. Ölçümler bu alanlardan yapılır ve ardından bu ölçümler “standartlar” olarak adlandırılan hedef değerler ve toleranslarla karşılaştırılır.

Bazen bu standartlar ISO tarafından tanımlanır, böyle olmadığı durumlarda sizin özel baskı koşullarınıza uygun, firmaya özel standartlar tanımlamak için test baskıları yapmanız gerekir.

Şekil 4: Zemin densitesinin doğru olması, rengin doğru basıldığı anlamına gelmez. Yukarıdaki görüntüler örnek olarak verilirse, bunlar aynı zemin densitelerinde  basılmışlardır, ancak oldukça farklı gözükmektedirler. Sorun, nokta kazancı (şişmesi), trapping veya mürekkeple ilgili olabilir. Bu görseller, doğru rengi  elde etmek için sadece zemin densitesi değerine güvenilemeyeceğini göstermektedir.

G7’yi dikkate alın.
G7, nötr kalibrasyona (gri balans) odaklanan ISO 10128 ‘standardının bir uygulamasıdır. Kuzey Amerika’da yaygın olarak kullanılmaktadır ve dünya çapında kabul görmektedir. G7, kullanılan baskı sistemleri farklı olsa dahi baskıda benzer ve tutarlı bir gri ton dengesi elde etmenize yardımcı olabilir. G7’nin arkasındaki ana fikir, açık tonlardan koyu tonlara kadar nötr gri dengesini sağlamak için baskı kalıbı gradasyon eğrilerini kullanma yöntemidir. Gri dengesini elde etmek için, her rengin kalıbı için kendine has bir gradasyon eğrisi ve kendi tram ton şişmesi değerleri olacaktır.

Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) geliştirin.
Bu noktaya geldikten sonra, her şeyi belgelemeniz ve iş akışına dahil olan herkese iletmeniz gerekir. Standart operasyon prosedürleri (SOP) bir yol haritası oluşturur, sorunların çözülmesine yardımcı olur ve işe yeni alınan personeli eğitmeyi çok daha kolay hale getirir. SOP’ler uygun şekilde geliştirildiğinde ve uygulandığında, vardiyası veya konumu ne olursa olsun firmadaki herkesin aynı şekilde çalışmasını sağlarlar.

Renk Sizin Kontrolünüzde olsun!
Uluslar Arası Standart Organizasyonu (ISO), endüstri standartları oluşturur ve her sektör, bu standartları sağlayabilmek için çeşitli özellikler ve uygulama teknikleri geliştirmiştir. Flekso baskı makinesinde tekrarlanabilir, doğru renk baskıları yapabilmek için sistemlerinizi bu baskı özelliklerini ve standartları karşılayacak şekilde çalıştırmanız, aynı baskı koşulunu simüle eden dijital provaları kullanmanız ve baskılarınızı doğru ışık altında görüntülemeniz gerekir.

Odak Kimya uzman kadrosuyla; G7, Renk Yönetimi, Baskı Standardizasyonu, Standart Aydınlatma Koşulları ve Dijital Prova konularında ve bu konulardaki her türlü ihtiyacınızda size destek vermeye hazırdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir