renk ölçüm cihazları

Marka Renklerin Baskı Sürecinde G7 Uyumluluğunun Önemi

Markalar G7 Uyumluluğuna Neden Önem Vermeli ve Bu Konuda Ne Yapmalı?

Karmaşık bir ambalaj tedarik zincirini yönetmek, özellikle çeşitli ambalaj tipleri üzerindeki aynı tasarımları, farklı baskı altı malzemeleri üzerine farklı baskı teknikleriyle, renklerini aynı ve tutarlı olarak üretilmesini sağlamak oldukça zordur. Markalar ve tedarikçileri, kabul görmüş standartlara, baskı özelliklerine ve bunlarla uyumlu sektördeki başarılı uygulamalara güvenerek, basılan rengin beklentileri ilk seferde ve her seferinde karşılayacağından emin olmak isterler. Bu durum maliyetleri düşürür, ürünün pazarlama süresini kısaltır, fireyi ve reddedilen siparişleri minimuma indirir.

G7, Amerika ve Asya’da yaygın olarak benimsenen, Avrupa’da da özellikle uluslararası müşterilere sahip tedarikçiler arasında benimsenmesi artarak devam eden önemli bir özelliktir. Bu teknik makalede, G7’nin ne olduğunu, tutarlı renk sağlamada neden önemli olduğu ve markaların tedarik zinciri genelinde G7 uyumluluğunun nasıl sağlayabileceği açıklanacaktır. Ayrıca, markaların ve tedarikçilerinin bu uyumluluğu daha kolay ve daha tutarlı hale getirmek için kullanabilecekleri bazı araçlar da açıklanacaktır.

G7 Nedir?

G7, baskıda gri balansı sağlamaya yönelik bir dizi özelliktir ve G7’nin geliştiricisi olan Idealliance, tüm baskı süreçlerinde görsel benzerliğe ulaşmayı teşvik eden bir organizasyon olduğunu belirtmektedir. “G” gri tonlama anlamına gelir ve “7” CMYK/RGB renk evrenleri anlamına gelir. G7, yüz yıldan fazla bir süredir fotoğrafçılıkta kullanılan ve baskıya uyarlanan bir süreç temel alınarak geliştirilmiştir.

Basılan ürünlerin hepsi eğer G7 tarafından tanımlanan gri balansa ve nötr tonlara göre basıldıysa, Idealliance’a göre insan gözüne aynı görüneceklerdir. Bu da, markaların etkili kalitele yönetimleri için önemli bir bileşendir.

Basılan ürünlerin marka renklerinin tutarlı bir şekilde birbiriyle benzer olması marka bütünlüğü için önemlidir; ürünün ve/veya ambalajının renkleri, tüketicilerin bir markayı bırakmalarının veya benimsemelerinin önemli bir nedenidir. Ayrıca satış noktasıda kullanılan renkler, açık hava reklamcılığı ürünleri, teşhir malzemeleri ve hatta oluklu ambalajlar gibi ikincil ambalajların renkleri dahi çok önemlidir. Bu ürünler ofset, flekso, bazen gravür ve giderek artan bir şekilde dijital geniş formatlı yazıcılar ve dijital baskı makineleri kullanılarak üretilmektedir. Bu baskı teknolojilerinin her biri, renk evrenleri ​​ve kullanılan baskı altı malzemeleri açısından farklı özelliklere sahiptir. Eğer baskıda, G7 yöntemleri izlenirse, tüm bu farklılıklara rağmen, bütün baskı teknolojileri ve farklı baskı altı malzemeleri üzerine yapılan baskılar görsel olarak birbirinin benzeri olacaktır. G7’nin uygulanması veya yönetilmesi, özellikle spektrofotometreler ve proses kontrol yazılımı gibi G7 özellikli araçlar kullanıldığında çok da zor değildir. G7 yöntemi, basılan rengin görünümünü etkileyebilecek baskı altı malzemesinin rengini, ayrıca zemin ve ve üst üste basılan renklerin neticelerini de hesaba katar.

G7 yöntemi, CMYK’da grinin nasıl basılacağını tanımlayan ilk yöntemdir. G7 ile uyumlu çalışmak, G7 uyumlu olmayan üretim ortamlarında sıklıkla meydana gelen ton değerlerindeki (açıklık ve kontrast) farklılıkları azaltır. Baskı için nötr-Gri hedefleri belirlemek, aynı zamanda, tutarlı bir görünüm elde etmek için herhangi bir baskı veya prova sisteminin kalibre edilebilmesini ve kontrol edilebilmesini de sağlar. G7 yöntemi, tabaka ofset baskı sistemi için GRACoL ve coldset ile heatset web baskı sistemleri için SWOP endüstriyel baskı standartlarının temelini oluşturur; ayrıca yeni CGATS.21 Referans Baskı Koşulları paketinin de temelini oluşturmaktadır.

G7 yönteminde, birden fazla uygunluk seviyesi (Sertifikasyon) vardır. Markalar ve tedarikçiler, ihtiyaçlarına en uygun seviyeyi seçebilirler:

G7 Grayscale Compliance: Gri balansın düzgün ve gri tonlarının uyumlu olmasının yeterli görüldüğü ilk seviyedir. Bu, GRACoL ve SWOP gibi G7 tabanlı standartlardaki zemin ve bunların üst üste basılmasıyla ulaşılması gereken değerlerin elde edilemediği veya eşleşemediği, kontrol edilmesi güç baskı yöntemleri için en uygun olan seviyedir. Bu yöntemlere; metal baskı altı malzemesi üzerine serigrafi baskı veya metalize film üzerine beyazın basıldığı ve renkli görüntünün bu beyaz üzerine basıldığı flekso baskı yöntemi örnek olarak verilebilir.

G7 Targeted Compliance: Bu durumda, baskı sistemi GRACoL veya SWOP’un hedef değerlerinden olan G7 yöntemiyle elde edilen griler, CMYK zeminler ve bunların ikili olarak üst üste baskıları RGB’lerin hedef değerleri G7’ye uygun olarak basabilmiştir. Örneğin, G7 yöntemiyle GRACoL veya SWOP ile eşleşen inkjet baskılar olabilir. Çoğu ofset baskı sistemi G7 Targeted uyumlu olarak baskı yapabilmektedir.

G7 Colorspace : Bunlar, sadece G7 renk evrenini kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda cihazın elde edebileceği tüm renk evreninin de eşleşmesine izin veren prova cihazları veya dijital baskı makineleridir. Sağlanması gereken, CMYK zeminleri ve bunların ikili olarak üst üste baskıları olan RGB’lerin, GRACoL veya SWOP’un tüm gerekliliklerini ve renk evrenleri ile eşleştirmektir. Çoğu dijital baskı ve prova cihazı G7 Colorspace’i sağlayabilir.

G7, baskı ile ilgili özellikleri tanımlasa da, bununla beraber CMYK baskı yapan makineleri kalibre etmek için de kullanılan basit bir yöntemdir. G7’nin başarısının bir bölümü bu kalibrasyonun çok kolay yapılabilmesidir. Dünya çapında 1.500’den fazla matbaa, G7 spesifikasyonlarına uygun baskı yaparak G7 Master belgesini almıştır. Pek çok matbaa, sertifika almayı seçmemiş olsalar bile G7 spesifikasyonuna uygun olarak baskı yapmaktadır. G7, PSO’yu (Process Standart Ofset) temel alan FOGRA ve GRACoL’a çok benzemektedir, bu da G7’ye uygun yapılan baskıların, PSO’ya uygun olarak yapılan baskılara görsel olarak çok benzeyeceği anlamına gelir.

G7’nin Avantajları

G7, baskı süreçlerinde görsel benzerlik sağladığından, markaların tüm baskı sistemleri için tek bir tasarımı kolayca kullanabileceği anlamına gelmektedir. Geçmişte, bir tasarım için kullanılan her baskı teknolojisine göre farklı ayarlamalar yapmak gerekliydi, bu da üretim maliyetlerini artırıyor, ürünler arasında daha fazla renk farkına sebep oluyor ve ürünlerin veya promosyonların piyasaya sürülmesinde gecikmelere neden olabiliyordu. Tasarımın sadece bir kere yapılarak G7 yöntemi ile basıldığında görsel benzerliğin garanti altına alınabilmesi, G7 yöntemi ile baskı yapan matbaaların marka sahipleri tarafından daha tercih edilir olmalarını sağlamıştır.

Bir çok marka G7 hakkında bilgilendikçe, kendi G7 uyumlu prova çıkışlarını alarak tedarikçileri olan matbaalara baskılarını eşleştirmeleri için vermektedirler. Bu, çeşitli baskı teknolojileri kullanılarak üretilen işlerde renk tutarlılığı avantajı sağlamaktadır. G7 yöntemine uygun provalar, siparişlerin tekrar baskılarında daha tutarlı olmasını sağlamak için iyi bir kılavuz olabilir.

G7’ye Geçiş

X-Rite, renk iş akışındaki iki ana ürününe G7 özelliği ekledi: eXact el tipi spektrofotometre ve proses kontrolü için ColorCert Suite. Bu özellik, baskı operatörlerinin veya bir numuneyle çalışan herkesin tam bir G7 uyumluluk kontrolü yapmasını sağlamaktadır. G7 ile çalışırken, bazı ölçümler diğerlerinden daha önemlidir ve bu özel uygulama hangi ölçümlerin kullanılacağını belirler.

G7 uyumluluğunu ölçmenin ilk adımı, basılacak işe bir baskı kontrol şeridi eklemektir. Bu, ColorCert ile yapılabilir ve gereken her türlü peç kombinasyonu hazırlanabilir. Aşağıda ColorCert ile hazırlanmış bir baskı kontrol şeridi görülmektedir.

X-Rite eXact’i G7 moduna alarak, bu baskı kontrol şeridi, seçilen G7 Compliance seviyesine göre çeşitli ölçümlerin değerlendirildiği ColorCert yazılımında ölçülür. Toleranslar, ColorCert’e manuel olarak veya bir ön ayar kullanılarak önceden yüklenebilir.

ColorCert yazılımı zemin ölçümü verilerini kullanarak, baskı altı malzemesine basılan mürekkebin renginin doğru olup olmadığını aşağıda gibi gösterir.

Bu durumda, zemin mavi renk için Delta E 3.16’dır (veya spesifikasyondan sapma). ColorCert yazılımının, BestMatch özelliği ile operatörlerin zemin densitesini ayarlamasını kolaylaştırarak, yapılması gereken ayarlamalar konusunda operatörlere rehberlik sağlar. Normalde mürekkep formülasyonuyla ilgili bir sorun nedeniyle bir ayarlama yapılamaması durumunda, mürekkebin yeniden formüle edilmesini sağlamak için mürekkep mutfağına özel veriler gönderilebilir. Mürekkep mutfağı X-Rite’in InkFormulation Yazılımını kullanıyorsa, bu işlem nispeten otomatik olarak yapılır.

Delta E değerlendirmesinde kullanılan ölçümler arasında CMYK zeminler (trikromi baskı), bunların ikili olarak üst üste baskılarıyla elde edilen RGB renkler, spot renkler ve diğer tanımlanmış renkler ile baskı altı malzemesinin rengi bulunur. Belirtilen toleranslara bağlı olarak, ekranda bir “başarılı/başarısız” delta E belirtilecektir (başarılı-yeşil, başarısız-kırmızı). Rengin ne kadar uzakta olduğuna dair bir gösterge sağlar.

Değerlendirmede Kullanılan Ölçüler

  • CMYK zeminler
  • RGB renkler
  • Ekstra Renkler
  • Tanımlanmış diğer herhangi bir renk

Renk tonları için Delta Ch ve Delta L dahil diğer ölçümler kullanılabilir. Ölçümler üç peç’ten yapılır: Açık tonlar, orta tonlar ve koyu tonlar. Bu, operatörün herhangi bir sorunu daha hızlı düzeltmesini sağlayan kalite seviyeleri ve varyanslarla ilgili ayrıntıların hızlı bir şekilde okunmasını sağlar.

Tablodaki yeşil renk, ölçümün başarılı ve kırmızı renk ise başarısız olduğunu gösterir. Sonuçlar daha sonra sonuçların gerçek zamanlı izlenmesi için ColorCert Puan Kartı Sunucusunda yayınlanabilir. Markalar, okunması kolay bir gösterge ekranı aracılığıyla baskı tesisleri, vardiyalar veya tedarikçiler arasındaki üretim kalitesini hızla görüntüleyebilir. Sorunlar yansıtıldığında, markalar problemin nedenini daha iyi anlamak ve sorunları daha detaylı ele almak için bunları ayrıntılı olarak inceleyebilir. Bu, özellikle coğrafi olarak çok çeşitli bölgelerdeki tedarikçilerle çalışan markalar için çok verimli bir süreç haline gelmektedir. Çoğu durumda, bu işlem prova ve baskı kontrollerine olan ihtiyacı en aza indirir veya hatta ortadan kaldırır. Ölçümler onay verilmiş bir puan gösteriyorsa, marka sahibi sonuca güvenebilir. Pek çok büyük baskı firması, özellikle birden fazla üretim tesisine sahip olanlar, proses kontrolü için ColorCert’i ve performansı izlemek için ScoreCard Sunucusunu kullanmaktadırlar.

Sonraki aşamalar

Marka sahiplerinin, ticari matbaa ve baskılı ambalaj üreticilerinin, G7 Compliance sertifikasyonu dahil en karmaşık tedarik zincirlerinde renk ile ilgili ihtiyaç duydukları her konuda ODAK ’ın renk uzmanları her zaman yardıma hazırdır. Daha fazla bilgi için bizimle bugün iletişime geçin.

PDF olarak indir