Ink Formulation Yazılımında Mürekkep Film Kalınlığı Kalibrasyonu

Ink Formulation Yazılımında Mürekkep Film Kalınlığı Kalibrasyonu

Mürekkep Film Kalınlığı Kalibrasyonu modülü flekso, gravür ve serigrafi baskı sistemleri için kullanılabilir. Flekso baskıda kullanılan farklı özelliklerdeki aniloks merdaneler, gravür baskı silindirlerinde kullanılan farklı açılardaki hücre tipleri ve serigrafi baskıda kullanılan farklı özelliklerdeki ipekler (gaze) mürekkebi farklı film kalınlıklarında iletirler. (Şekil 1)

Şekil 1: Aniloks merdane, gravür silindiri, Serigrafi ipeği

Aşağıdaki açıklamaları basitleştirmek için, anilox merdaneleri, gravür silindirlerini veya serigrafi kalıplarını (ipekleri) temsil etmek için “merdane” terimi kullanılacaktır.

Günümüzde bu baskı sistemlerinde uygun mürekkep film kalınlığını belirlemek için ihtiyaç duyulan kalibrasyon verileri, kullanılacak merdanenin hacmi ile bağlantılıdır. Belirtilen merdane hacmi ile merdanenin gerçek hacimi arasında aşınmaya ve merdanenin kirliliğine bağlı olarak sapmalar olabilir. Bu öğeler genellikle formülasyon işlemi sırasında manuel olarak düzeltilir ve doğru mürekkep film kalınlığı elde edilene kadar mürekkebi yeniden formüle etmek, yeniden ölçmek ve çekmek için çok çalışma yapmak gerektirir.

Ink Formulation yazılımının Mürekkep Film Kalınlığı Kalibrasyonu modülü, gerekli mürekkep film kalınlığının hızlı, otomatik ve hassas bir şekilde belirlenmesini sağlar. Mürekkep film kalınlığını manuel olarak ayarlamak için bilinen reçeteleri farklı merdanelerle basıp yeniden ölçmeye gerek yoktur. Algoritma, kalibrasyon verileriyle karşılaştırıldığında mevcut baskı koşullarının mürekkep film kalınlığını otomatik olarak hesaplar. Kullanıcının tek yapması gereken parametre olarak belirli merdaneyi girmektir ve yazılım kesin film kalınlığını ayarlayacaktır. Bu, baskı ayarının daha hızlı yapılmasını sağlar ve ihtiyaç duyulan database sayısını azaltır ve böylece akıcı bir formülasyon süreci sağlar.

Şekil 2: IGT F1, Mürekkep formülasyon yazılımı, eXact spektrofotometre

Referans database için mürekkep film kalınlığı nasıl hesaplanır?

Bir database’e film kalınlığı parametreleri oluşturmak için, kullanıcının her merdane için en az bir reçete tanımlaması gerekir. Bunu yapmak için yazılımda iki seçenek mevcuttur:

  • Seçenek:

Otomatik kalibrasyon modunu seçilir. InkFormulation’da gerekli ön ayarları girdikten sonra, bu özel kalibrasyon için bir reçete oluşturulur.

  • Seçenek:

Manuel kalibrasyon modunu seçilir. Bu mod, kalibrasyon verilerini oluşturmak için gereken bilgileri mevcut bir reçeteden alır.

 

Şekil 3, referans database A’nın özellikleri bilinmeyen bir merdane için oluşturulduğunu göstermektedir.

Tüm silindirler için gereken hassas film kalınlığını hesaplamak için bilinen reçeteler okunur. Bu reçeteler, database A’nın temel renklendirici verilerini ve ayrıca farklı merdaneler için referans baskı koşullarını içerir.

Kalınlık faktörü bu ölçüm değerleriyle yeniden hesaplanır ve kullanıcıya bildirilir (R:Reçete):

Şekil 3: Referans database A

Kalınlık kalibrasyon verilerinin parametreleri sistemde saklanır.

 

Diğer databese’ler ile ilişkilendirilmiş film kalınlığı kalibrasyonu.

Yeni bir database oluşturulduğunda, bunun mevcut film kalınlığı veri setleriyle hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Gerekli ilişkiyi kurmak için sadece bir reçete gereklidir. Kullanılan reçetenin yeni database baz alınarak hazırlanmış olması ve özellikleri bilinen merdane ile basılması gerekir. Bu daha sonra yazılımın, Şekil 4’de gösterildiği gibi önceki tüm mürekkep filmi kalınlık veri setleriyle ilişki kurmasını sağlar.

Database B, R5’in film kalınlığı kullanılarak oluşturulmuş ve kalibre edilmiştir. Bu kalınlığın sistemdeki diğer mevcut film kalınlığı faktörleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. R4 merdanesi kullanılarak “Database-B” içinden BİR reçete hazırlanıp basıldığında, database B doğru kalınlık kalibrasyon verileriyle güncellenebilir. (R:Reçete)

Şekil 4: Mürekkep filmi kalınlık veri setleri

Sistem Film Kalınlığı Kalibrasyonu modülünü kullanarak, film kalınlığı veri gereksinimlerini hızlı ve etkili bir şekilde belirleyebilir ve bunları diğer database’ler için ayarlayabilir. Böylece formülasyon süreci daha az işlemle  daha hızlı tamamlanabilir. Artık her merdane için veri seti oluşturmak gerekmediğinden, daha az sayıda database’e ihtiyaç duyulur.

Baskı altı malzemeleri arasındaki film kalınlığı kalibrasyonu.

Film Kalınlığı Kalibrasyonu modülü, farklı baskı altı malzemelerindeki gerekli hacim ihtiyacını hesaplar. Kalibrasyon setinin her bir baskı altı malzemesi için yeniden ölçülmesi gerekmez. Buna rağmen, sadece birinden gelen verilere dayalı olarak çeşitli baskı altı malzemeleri için reçeteler oluşturulması önerilmemektedir.

Bir database için farklı baskı altı malzemeleri kullanılıyorsa, kategoriler oluşturulması önerilir; bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Kaplanmış (kuşelenmiş)
  • Kaplanmamış (gazete kağıdı)
  • Kaplanmamış (yüzeyi dokulu baskı altı malzemeleri için)
  • Renkli kaplanmamış

Genel olarak her baskı altı malzemesi için ayrı database’ler oluşturulmalıdır. InkFormulation, farklı baskı altı malzemeleri arasında otomatik olarak reçeteler oluşturabilir, ancak baskı altı malzemesi özellikleri büyük ölçüde farklılık gösteriyorsa reçetenin kalitesi düşebilir.

Mürekkep film kalınlıkları kalibre edilirken doğru baskı altı malzemesinin kullanıldığından emin olunmalıdır. Sistem, yanlış baskı altı malzemesinin verileriyle doğru kalınlık karakterizasyon verilerini hesaplayamaz.

Kullanım kolaylığı

Bu modül, üretimde mürekkep formülasyonunu kolaylaştırır. Kullanıcı, gerekli renk özelliklerine sahip bir database seçer ve bir reçete oluşturmaya başlar. Mürekkep film kalınlığı, formülasyon oluşturulurken ve sonrasında tanımlanabilir. Sistem reçeteyi anında yeniden hesaplar.

Database’leri ve kalınlık karakterizasyon verilerini dışa aktarma (Export).

Database’ler, kalibre edilmiş mürekkep kalınlık verilerini kaybetmeden doğrudan InkFormulation’dan dışarıya aktarılabilir (export). Karakterizasyon verilerinin kendisi, database üzerinden ayrı olarak aktarılmalıdır.