Haşıl Konsanstrasyonu Refraktometresi

Y224
Elyaf & İplik Cihazları, Haşıl Konsanstrasyonu Refraktometresi

Çiriş Konsantrasyonu Refraktometresi

Çirişleme solüsyonu içindeki nişasta veya diğer katı malzemelerin miktarını ölçmeye yarar.