Baskı ölçüm

Baskı ölçüm 

Son zamanlarda, kağıt içerikli optik parlatıcılı ofset baskı için grafik sanatlarıyla büyük etkileşimi olan ISO 12647-2:2013 standardı kabul edilmiştir . Ancak, basitçe tanımlanan bir standart,çok geniş  endüstrinin desteklenmesi için yetersizdir. Baskı işlemi ve yüzeyler ile üretilenlerin ölçümü ve üretimin gözle değerlendirilmesine kadar olan aşamalarda,tüm parametreler dikkate alınmalıdır.

ilgili standartlar dan Fogra 51; ortalama floresan ile kaplanmış kağıtlar için ve Fogra 52; kaplanmamış yüksek floresanlı kağıtlar için, pratik baskı koşullarını ve kağıtları tanımlar. Baskı koşullarI, ICC uyumlu eşleşim ve Cihaz-Link profilleri  için tanımlama verileri ile birlikte standartları destekleyecek şekilde baskı üretimi dizayn edilebilir. Ayrıca, ISO 13655: 2009 un içinde M1 ölçüm koşulları, spektral ölçüm ve özellikle ışık kaynakları için yüksek UV içerikli bileşenlerin kolorimetrik hesaplamalarında standardizasyonu sağlar,  optik ağartıcı içerikli kağıtların doğru ölçümünde ihtiyaç olduğu gibi.

ISO 12647-2 kullanıldığında, son güncellenen ISO 3664: 2013: 2009 görsel renk eşleştirme ile bağlantılı önemli bir standart olma özeliğine sahiptir. Bu standard, CIE D50 yi simüle etmek için ışıklı ortamda UV bileşenlerinin  gerekli  sınırlı adaptasyonu için UV  metamerik endeksine ihtiyaç duyar . Bu gereksinimler 2010 yılından bu yana SADECE Normlicht günışığı 5000 Prographic floresan lambalar tarafından desteklenmektedir. Sonuç olarak tüm JUST Normlicht ürünler ISO 3664:2009 standardı  ile uyumludur, bununda anlamı    M1 standardı takip edildiğinde, gördüğünüz, ölçtüğünüz, basımı ve hazırlığı yapıklarınızın hepsinin  aynı olmasıdır. Sonuç olarak, bu günden itibaren yeni standart işlemler ile renk eşleştirmede karşılaşılan şikayetlerin yolunda engel kalmayacaktır.

Orta ve Büyük formatlarda  LED li renk eşleştirme

2008 yılından itibaren, JUST Normlicht kritik eşleştirmeli renk çözümleri için  LED li  aydınlatma lambası geliştirilmesine öncülük etmiştir. Yaygın olarak  otomobil ve uçak endüstrisinde  konuşlanan Firmaların birincil yüksek teknoloji ürünlerinin  grafik sanatı uygulamaları için fiyat / performansı  elverişli  değildi. Drupa 2016 da JUST Normlicht ISO 3664:2009 e uyumlu  ve LED teknolojisine dayalı baskı endüstrisi birincil öncelikli renk gereksinim  sistemleri tanıtılacaktır. LED li uygulamalarda devam edegelen deneyimlere katkılar sayesinde  ISO 3664:2009 e göre renk uyum desteği  sağlayabilecek  JUST Normlicht LED li renk doğrulama  ve aynı zamanda, renk çevirim endeksleri kadar kritik seviyeli  UV gereksinimli   görsel matemarism endeksleri  de kapsayacak şekilde gelişim sağlamıştır. LED li sistem, yumuşak doğrulamalı uygulamalarda monitör parlaklığı seviyesinde ışığı kısabilme özelliği ile donatılmıştır.İçinde civa bulunan  Floresan lambaların aksine , LED lerde civa bulunmadığı için ekolojik dengeye uygundur. İlaveten LED li lambalar florasan lambalara göre daha fazla enerji  tasarrufu ve daha uzun istikrarlı kullanım ömrüne sahiptir. JUST Normlicht LED li renk doğrulama sistemleri artık floresan lambalı sistemlere oranla daha pahalı değildir. Led li sisteme geçiş sayesinde ilk günden itibaren yatırım getirisini başlatmış olacaksınız.

Genel aydınlatmada LED lambalarının kullanımı,

Bugün bile, grafik sanatsal ürünleri mağazalarında  ve baskı odalarında kaydadeğer oranda baskı ürünlerindeki renk eşleşmesinde etkileşimler  vardır.Gereksiz çevresel ışıkların yalıtımı ve renk doğrulama istasyonuna harici ışıkların karışımından kaçınmak için ISO renk uyum şikayet –standartlarının uygulanması  hayati önem taşımaktadır. İlk kez , JUST Normlicht,  üretim ortamlarında genel  floresan ışığı yerine geliştirmiş olduğu LED li lambaların sunumunu  yapacaktır. Bu sayede doğrulama odasının standardına yaklaşık tarzda üretim alanlarının standart oranda ışıklandırılması imkanı sağlayacaktır.

Halen marketlerde güçlendirilmiş LED li lambalar marjinal renk oluşum imkanı sunmakla beraber spektral özellikleri açısından büyük farklılıklar taşırlar. Mevcut güçlendirilmiş sistemlerin diğer dezavantajı  farklı besleme devrelerine sahip olmalarıdır.Mevcut güçlendirilmiş LED lambalar, floresan lambalarının besleme sistemi prensibi ile çalıştığı için kullanım ömrü önemli ölçüde etkilenmektedir.Bu durumun tersine olarak JUST tarafından üretilen LED ler optimum uyumlu özel besleme devrelerine sahiptir.  Tabiki ilk satınalma maliyeti,  55.000 saatlik uzun bir çalışma ömrü sayesinde tolere edilebilmektedir. Yeni üretim JUST LED lambaları cam ve ışığın kanıtlanmış kombinesinden oluşmakta , camın optik saydamlığı ile lambaların uzun ömürlü olmasını engellemeyen madde olma özelliğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

JUST LED lambaları, değişik yüksekliğe göre çok kaliteli aydınlatma kabiliyeti ile farklı aydınlatma şartlarında kullanılabilir. D50 lambasının spektral özellikleri ISO 3664:2009 e yakın olup böylece baskı odalarında başka üretim şartlarında kullanıma uygun özelliklere sahiptir. JUST LED lambaların kullanımı ile baskı kontrol odasını etkileyecek gereksiz ışıkların azaltılması  ve aydınlatmada tutarlılığın sağlanması hedeflenmiştir. Dahada önemlisi LED teknolojiye geçiş ile enerji tasarrufunun floresan tabanlı lambalara göre daha önemli ölçüde  üstünlüğü genel argümandır. Tüm üretim alanlarının JUST Normlicht LED lerle donatılılması ile geri kazanım süresi çok daha kısa olacaktır.