Ekran Provası ve Işık Kabini

EKRAN PROVASI VE IŞIK KABİNİ

Zaman ve maliyet açısından verimli iş akışı çözümleri, teslimat kabiliyeti ve zaman baskısı ile ilgili sürekli artan taleplere yanıt olarak giderek daha fazla uygulanmaktadır. Monitördeki dijital prova (Soft Proof) üretim kağıdına yapılan baskı provası veya dijital prova (GMG, Oris) ile karşılaştırıldığında, çok daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle baskı ile eşleştirilmesi gereken provanın (orijinal) mutlaka fiziksel formda olması gerekmez. Optimum koşullar altında, müşterinin istediği orijinal, aslında tasarım programları ile hazırlanmış ve kayıt edilmiş bilgisayar dosyasındaki renk görünümüdür. Bu bağlamda belirleyici olan, rengi doğru görüntüleyen kalibre edilmiş bir monitör ve ICC profillerin kullanılmasıdır. ICC profiller, görüntü verilerinin kolorimetrik karakterizasyonu için kullanılabilir ve daha sonra renklerin baskıda doğru elde edilmesini sağlar.

Renkli monitör prova sistemleri (Soft Proof) için gereksinimler, ISO 14861:2015’in en son sürümünde açıklanmıştır. Monitör provasına uygun renkli monitörler için kalite gereksinimleri de ISO 12646:2015’te tanımlanmıştır. Renk açısından doğru görsel karşılaştırma yapabilmek için standart ışıklı bir ışık kabini kullanılmalıdır. Standart ışık kabininin aydınlatma koşulları temel olarak ISO 3664 ile uyumludur, ancak parlaklığı monitörün sınırlı parlaklığına uyarlanabilmelidir. USB arabirimli softproof renk eşleştirme kabinleri, yazılım kontrollü ile monitörün parlaklığına tam uyum sağlarlar.

 

İhtiyaç Duyulan Işığın Ölçülmesi ve Simüle Edilmesi

Belirli bir yerde ışığın nasıl ölçüleceği ve bir ışık kabininde nasıl yeniden üretileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygun ışık ölçüm cihazı, LED ışık kabini ve yazılım ile, daha önce herhangi bir yerde ölçülen ışığın özellikleri uygun LED ışık kabininde tam olarak yeniden üretmek mümkündür.

Ürünlerin rengi dekor, plastik, kağıt, baskı, vernik veya başka herhangi bir renkli yüzey olması fark etmeksizin belirli bir aydınlatma altında değerlendirilmektedir. Örneğin, araç iç aydınlatmasının en önemli ışık olduğu araç iç mekanlarında ürününüz kullanılacaktır. Veya bir mutfak üreticisi, entegre LED aydınlatma ile özel, hatta değişen aydınlatma koşulları yaratır. Dolayısıyla ürünleriniz de bu farklı aydınlatma ile renk uyumu sağlamalıdır. Görülen renk her zaman aydınlatma cinsine bağlıdır.

Mevcut ışığı veya bir ışık kaynağından yayılan ışığı doğru bir şekilde yeniden üretmek için iş akışı çözümümleri kullanıma sunulmuştur.

 

NASIL ÇALIŞIYOR – IŞIK ÖLÇÜMÜ VE IŞIK SİMÜLASYONU?

Dört basit adımda istediğiniz ışığı ölçer, analiz eder, simüle eder ve aynı ışıkla LED ışık kabininde renk örneklerinizi değerlendirebilirsiniz.

SİMETRİK VEYA ASİMETRİK IŞIK TASARIMI?

Provalarda renk değerlendirmek için kullanılan ışıklar temelde simetrik veya asimetrik ışık tasarımı olarak ikiye ayrılır. Modern, simetrik bir ışıkta, ışık ışınları çapraz, çapraz tarzda (“çapraz simetrik”) provanın değerlendirileceği yüzeye yönlendirilir.

Sonuç olarak, gözlemcinin konumu önemli değildir. Her yönden aynı şeyi görür. Geleneksel yöntemin aksine simetrik sistemler her yönde Işığı doğrudan rengin değerlendirileceği yüzeye gönderir, parlama ve yansımalar neredeyse tamamen önlenir. Bu sistem genelde toplantı odalarında kullanılır.

En yeni nesil asimetrik sistemler, parlama ve yansımalar açısından daha da iyi özellikler sunar. Bu nedenle, ışık ışınları doğrudan gözlemciye doğru yönlendirilmediğinden, eğer mümkünse, asimetrik ışık tasarımına sahip bir ışık kaynağı tercih edilmelidir. Bu durumda, görüntüleme bir taraftan gerçekleştirilir. Genellikle baskı değerlendirme istasyonları asimetrik bir ışıkla donatılmıştır, çünkü görüntüleme bu istasyonlarda yalnızca bir taraftan yapılır.