,

Marka Sahibi ve Baskı Tedarikçileri İçin ColorCert ve Pantone Lıve

Günümüzün rekabetçi pazarında üreticiler, ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden ayırmak için rengin ötesine geçerek yüzey efektlerini kullanıyor.
Ancak bu özel yüzey efektlerini karakterize etmek ve parçalar arasında uyum sağlamak tek başına renk ölçümü ile yeterli olmamaktadır. ColorCert antoneLive yazılımı marka sahibi ve baskı tedarikçileri arasındaki zincirde maliyetleri düşürmek, zamandan tasarruf etmek, kaliteyi artırmak için renk bilimi ve teknolojisi alanında global bir lider olan X-Rite tarafından özel olarak geliştirilmiştir.
Aşağıdaki görselde, ülkemiz baskı sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum özetlenmiştir. İlk akışta herkes üzerine düşen görevi yapmasına rağmen hedeflenen renk ile son ürün arasında kabul edilemez fark oluşmuştur. İkinci akışta ise tüm aşamaların dijital referansa göre kontrol edilerek ilerlenmiş ve hedeflendiği şekilde başarılı bir son ürün elde edilmiştir.
Bu sistem ile ambalaj tedarikçileri ile marka sahiplerinin yaşamakta olduğu ya da yaşama riski olan renk problemleri aşılabilir. Zaman ve maliyetten kazanırken kalite artırılmış olur.
Sistemin çalışmasındaki adımlar şu şekilde açıklanabilir:

Spektrofotometre Kullanımı
Bu sistemin kullanımında ilk adım renk ölçüm cihazı yani spektrofotometredir. Marka sahibi ve baskı tedarikçileri arasındaki tüm noktalarda kontroller renk ölçüm cihazı ile yapılır. Renk ölçüm cihazı, tarafsız bir göze benzetilebilir. İnsan gözü her ne kadar en iyi görme sistemi olsa da etraftaki ışıktan etkilenme, göz yorgunluğu, kişiden kişiye değişme gibi çeşitli nedenlerden dolayı yanılmaya açık pozisyondadır. Rengi ölçme işlemi, renk ölçüm cihazına devredildiğinde kontrol yapılan odadaki ışık kaynağından etkilenmeyecektir. Çünkü cihazın kendi ışık kaynağı içinde bulunmaktadır. Cihaz tarafsız olacağından ölçümü kim yaparsa yapsın sonuç değişmeyecektir.

ColorCert’te Nasıl Çalışılır?
ColorCert yazılımında rengin yanısıra istendiği takdirde ton değer artışı (tram), baskı altı malzeme (kağıt,film), backing materyali, midtone renkler gibi parametreler de kontrol edilebilir ve skor değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilir.

İkinci adım ise bu sistemin içinde spektrofotometre cihazını ColorCert yazılımı ile birlikte kullanmaktır. Yapılan ölçümler ColorCert yazılımına kaydedilmektedir. Böylece referans renklerle numuneler arasındaki fark sayısal olarak görünmekte, kaydedilmekte, raporlanabilmekte ve her baskı için bir skor değeri (100 üzerinden) üretilmektedir

Çalışma mantığını bir örnekle açıklayabiliriz. ColorCert yazılımında markanın A ürünü için bir iş dosyası açılır. Bu A ürünündeki toplam 3 renk bu işin şablonuna kaydedilir. Baskı tedarikçisi, üretimde bu iş üzerinden ölçümlerini alıp kaydetmekte ve sonuçlarını server üzerinden marka sahibine göndermektedir. Marka sahibinin koyduğu sınıra göre 50 ve üzeri geçer olarak kabul edilir. Bu skorlama sistemi sayesinde ürün daha baskı tedarikçisinin fabrikasından çıkmadan marka sahibi ürünü değerlendirmiş olur.

Eskiden Bu İşler Nasıl Oluyordu?
Kalite kontrol sistemi yoksa marka sahipleri genelde ürün kabulünü baskı tedarikçisinin tesisinde göz ile yapmaktadır. Bu noktada gözle yapılan kontrolde fabrikadaki ışık ortamının ne kadar sağlıklı olduğu gözle yapılan değerlendirmeyi riskli duruma sokmaktadır. Ayrıca değerlendirme kişiden kişiye de değişeceğinden riskler oluşmakta ve muhtemel zaman, maliyet ve kalite kayıplarını doğurabilmektedir.

Eğer marka sahibi ürünün kontrolünü eline ulaştığında yapıyorsa ve üründeki baskının kabul edilemeyecek kadar kötü olduğunu eline ulaştığında farkediyorsa başta zaman olmak üzere başka kayıpların da önü açılmaktadır.

Şimdi ise bu ColorCert ve PantoneLive sistemi sayesinde marka sahibinin baskı onayı için
baskıya gitmesine gerek kalmayacaktır.

Fiziksel Standart Kullanmak Nelere Sebep Olabilir?

Bu sistemin üçüncü noktası PantoneLive aracıdır. Baskıdaki referans renkler fiziksel baskı üzerinden olduğunda O fiziksel numunenin zamanla rengi bozulacak ve istenen sonuçtan kaymalara sebep olacaktır.Farklı tedarikçilerin doğru fiziksel referansı kullanıp kullanmamasıyla oluşacak riskler olacaktır. Dolayısıyla her tedarikçinin sistemi kendi içinde olduğu için farklı tedarikçilerden gelen baskılar arasında fark oluşacaktır.

PantoneLive kullanıldığında ambalaj renkleri dijital olarak PantoneLive cloud sisteminde saklanır, tedarikçiler renklerini buradan çeker. Aynı referans renkler hedeflendiği için farklı tedarikçilerin aynı şekilde basması sağlanır.

PantoneLive’ın Başka Yararları Var mı?
Bir tasarım için Pantone rengi belirlendiğimizde, çıkan ürünün de hedef rengin tutması amaçlanır. Ne var ki, bazı durumlarda dünyadaki en iyi baskı makinesi, en iyi baskı elemanları, en iyi mürekkep tedarikçisi gelse dahi mevcut koşullarda hedef rengi tutturmak mümkün olmayabilir. Baskı altı malzemesi, baskı tekniği, mürekkep tipi gibi ana değişkenler aynı mürekkebin baskıdan sonra farklı görünmesine neden olur. Bu nedenle PantoneLive sistemi içerisinde Pantone Ana kataloğuna ek olarak, Pantone renklerinin farklı baskı altı malzeme, mürekkep tipi, baskı tekniği, ek baskı işlemleri altında basılmış 34 farklı yan katalogları yer almaktadır. Bu yan kataloglar sayesinde tasarım aşamasında hedef renk ulaşılabilir şekilde belirlenir. Baskı olduktan sonra ortaya çıkacak olası kötü sonuçların önüne geçilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir