Renk Ölçüm Çözümleri Uygun Konfigürasyon Seçimi

Renk Ölçüm Çözümleri Uygun Konfigürasyon Seçimi

Renk ölçme teknolojisinin hayatımıza ilk dahil olduğu dönemlere baktığımızda, renk günümüzde bir kalite kontrol parametresi olarak önem sırasında hızla ilk sıralarda yerini almıştır.Renk bilimi diğer kalite kontrol çözümlerinden farklılık gösterir.Renk iletişimi,üretimi,kalite kontrolü ve yönetimi için seçilecek konfigürasyonun doğruluğu çok önemlidir.Bilinmesi gereken en önemli konu, renk ölçüm sonuçları örneğin ;ağırlık,uzunluk  gibi birimler ile aynı doğaya sahip değildir. Şimdi sırasıyla en temelden başlayalım;

Renk ölçerin ait olduğu sınıf: Renk ölçüm teknolojileri kolorimetre cihazları ile başlamıştır.Kolorimetre cihazları ilk geliştirildiklerinde, sayısal olarak hiçbir renk sonucunun olmadığı dönemlerde belirli bir oranda amaca hizmet etmişlerdir.Günümüz kalite kontrol hassasiyet seviyelerinde ve dinamiklerinde, kolorimetre cihazlarının yeterli olması mümkün olmayıp,kullanımları çok sınırlıdır.Bunun temel sebebi,kolorimetrelerin spektral veri esasına göre çalışmamalarıdır.Spektral veri rengin parmak izi olarak tanımlanabilir.Kolorimetreler spektral veri ile çalışmadığı için insan gözünün görebildiği renk evrenine cevap veremezler.Bu bağlamda, kolorimetre sonucuna göre kabul toleransları içinde olan bir karşılaştırma, görsel olarak aynı paralelliği göstermeyebilir veya bunun  tersi olabilir.Specktral veriden yoksunluk metamerism tespitini de imkansız hale getirir.Kolorimetrelerin üretim tekrarlanabilirliği olarak tanımlayabileceğimiz IIA(Inter-instrument aggrement) değeri endüstrideki birçok kalite kontrol DE toleransının üzerindedir.Note:IIA.Aynı marka aynı model yeni iki cihazın standart koşullarda aynı noktadan ölçüm alındığında sonuçları arasındaki fark.

Spectrofotometre-Spektral Ölçüm:Kolorimetrelerin renk ölçümünde yarattıkları zafiyetler farkedilip, insan gözünün görme prensibini simüle eden spektrofotometreler geliştirilmiştir.Spektrofotometreler cisim üzerine gönderilen ışığın geriye yansıyan miktarını her 5-10nm aralıkla geri yansımasını bir yansıma eğrisi olarak ölçer.Bu yansıma eğrisi -spektral veri rengin parmak izidir ve her rengin parmak izi kendine münhasırdır.İki rengin aynı olabilmesi için, spektral eğrilerinin aynı olması(çakışması) gerekir.Spektral eğri verilerden matematiksel modelleme ile anlaşılabilir renk koordinatları olarak sonuçları yayınlar.

Spektrofotometrelerin spektral veri esasına göre ölçüm alması metamerism parametresini ölçüm sonuçlarına dahil etmeyi mümkün kılar.Spektrofotometre renk ölçüm cihazı genel bir başlık olup ölçüm alınacak malzemenin özelliklerine göre farklı teknolojiler kullanılarak farklı ölçüm geometrileri olarak sınıflara ayrılırlar.

Renk ölçüm teknolojilerinde doğru cihazın seçiminde ölçüm geometrisi çok önemli bir kriterdir.Sektörün en başarılı renk ölçüm cihazları üreticilerinin tüm ölçüm geometrisinde çözümleri ürün paletlerinde bulundurduğu bilinmektedir.Spektrofotometrelerin ölçüm geometrisi, tedarikçi aplikasyon uzmanı tarafından belirlendikten sonra sıra uygulama cinsine göre portatif veya masaüstü olmasına gelir.Bu tespitten sonra, renk ölçer spektrofotometrenin hassasiyet segmenti seçilmelidir.Geleneksel olarak sektörde bilinenin  aksine, renk ölçüm cihazının seçim hassasiyeti olarak tekrarlanabilirlik birinci parametre olmamalıdır.Günümüz renk ölçüm dünyasında, renk ölçer cihazın IIA değerinin renk ölçüm ,üretim,iletişim prosesinin gereklerine uygun olmalıdır.Sektörün en başarılı renk ölçüm cihazı üreticileri, hertür prosesin ihtiyacına cevap verecek IIA değerine sahip renk ölçerleri ürün paletlerinde bulundururlar.

Yazılım:Renk ölçüm spektrofotometreleri ölçen rolünü üstlenirlerken,beraberinde prosesin ihtiyacına uygun yazılımlar kullanılır.Kalite kontrol yazılımları iş akışındaki gereklere cevap vermelidir.Spektrofotometre ile beraber formulasyon programı kullanılarak üretim reçeteleri hesaplanarak , renk reçetesi hazırlama hızının arttırılması, atık renklerin geri kullanımı,farklı parametrelere göre reçete hesaplayarak verimlilik sistemin faydasını maksimuma çıkarır.Sektörün en başarılı renk ölçüm cihazları üreticileri ürün paletlerinde hem kalite kontrol,hem formulasyon yazılımı bulundururlar.

Sektörün en başarılı renk ölçüm cihazı üreticilerinin tüm sektörlerin renk ölçüm,iletişim,yönetim sistemlerini ürün ailesinde bulundurmalarının yanısıra, doğru konfigürasyonu belirleyen, kurulumunu ve eğitimini gerçekleştiren , satış sonrası sürdürülebilir teknik destek sağlayabilen ve güncel teknolojik bilgilerle donanımlı ekibe sahip olmaları gerekir.

Odak Kimya olarak, sektörün en başarılı renk ölçüm cihazları donanım ve yazılım üreticilerinden X-Rite Pantone ürünlerinin tüm sektörlerdeki ürünlerine doğru konfigürasyon tespiti,kurulum ve eğitimi ve teknik destek,servis ve kalibrasyon hizmetlerimizle sektörümüzün renk mükemmelliğine dayalı uygulamalarına destek oluyoruz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir