Renk Ölçüm Prosesi: Görsel  ▶︎ Renk Ölçer

Renk Ölçüm Prosesi: Renk Ölçer

Renk ölçümü teknolojilerinin tarihini gözden geçirdiğimizde, çok ta uzun olmayan bir bir zaman dilimi ile karşılaşıyoruz. Bu  zaman diliminde renk ölçüm cihazları ilk olarak kolorimetre (Colorimeter) olarak sektörün kullanımına sunuldu. Renk ölçüm cihazı ihtiyacı önceleri sadece sayısal olarak renk koordinatı okumak ve renk farkı sunabilmek iken, günümüz kalite kontrol gereklerinde, kolorimetrelerin teknik  özellikleri gelişen ihtiyaçlara cevap veremez duruma geldi.

Renk ölçüm cihazı nedir, rengi neden ölçmek gerekir, nasıl rengi ölçmek mümkün olabilir?

İnsan gözünün rengi görebilmesi için üç komponente ihtiyaç vardır. Işık,cisim ve göz. Bu üç komponentten biri olmadığı takdirde görme işlemi gerçekleşemez. İnsan gözünün rengi görme prosesinde de bu üç komponente ihtiyaç vardır. Renk, cismin üzerine düşen ışığın yüzeyden yansıyan miktarının gözün algılamasıdır. Yüzeye düşen ışığın bir kısmı cisim tarafından absorbe edilir, bir kısmı göze yansır ve bu yansıyan ışığın yansıma eğrisi renk olarak algılanır. Renk kontrolünün insan gözü tarafından yapılarak üretim yapıldığını ve kalite kontrol yapıldığını düşünelim. Renk görme prosesini oluşturan üç komponentin de standart olması gerekir.

Göz: İnsan gözünün görmesini etkileyen birden fazla faktör mevcuttur. Kişiden kişiye değişen biyolojik farklılıklar, görme kusurları, yaşa bağlı olan değişen görme hassasiyetleri gözün standardize edilmesi önünde bir engeldir.Diğer taraftan gözümüzün ışık, arka zemin gibi dış etkenlerden etkilenmesi,renk hafızamızın olmayışı sayılabilecek diğer standardizasyon engelleridir. İki rengi karşılaştırmak için 10 saniye’den fazla zaman harcadığınızda kontrolü kaybedersiniz.

Işık: Renk görme prosesinin gerçekleşmesi için olması gereken üç komponentten diğer ise ışıktır. Işığın rengin nasıl göründüğü üzerine direkt etkisi mevcuttur. Farklı ışık kaynakları altında yapılan renk değerlendirmeleri farklı olabilir. Bunun sebebi her ışık kaynağının spektral eğrisinin farklı olmasıdır.Renk hassasiyeti olan ürünleri son kullanıcının gözüne farklı ışık kaynakları altında sunulduğu için farklı ışık kaynaklarında aynı renk tutarlılığı önemlidir. Işık kaynağını standardize etmek geleneksel olarak günışığına çıkıp karşılaştırma yapmaktan daha öte bir konudur. Üretimin yapıldığı yerin coğrafi durumu, günün hangi saatinde dışarıya çıkıp karşılaştırma yapmanız ışık kaynağının standartlaştırılamayacağının enbasit iki örneği. Gece üretimlerinde gün ışığına çıkarak kontrolde mümkün olmayacaktır. Metamerism olarak adlandırılan bir teknik gerçek vardır ki başına gelmeyen varlığını kabul etmek istemez. İki rengin bir ışık kaynağı altından aynı olup, diğer ışık kaynağı altında farklılık göstermesi metamerism olarak tanımlanır.Ayrıca geometrik metamerism ve gözlemci metamerism olarak farklı tipleri de mevcuttur. Tüm bu değişkenliklerin içersinde  renk ölçüm prosesi komponentlerinden ışık , farklı ışıkları simülen eden ışık kabinleri ile standart hale getirilmiştir.

Cisim: Üçüncü komponent olan rengi ölçülen cisim de standart hale getirilmelidir ki görme prosesi standart olabilsin. Renk karşılaştırması yapılacak numunelerin standardizasyonu anlamına gelir.Tüm bu anlatılanlardan gördüğümüz üzere, görsel olarak renk ölçüm prosesini standartlaştırmak mümkün değildir.Bu prosesi sayısal platforma taşımak ve kişilerden bağımsız hale getirmek için  renk ölçüm cihazları geliştirilmiştir. Sektörde sıklıkla renk ölçer olarak tanımlanan bu cihazlar,  yüzeye ışık gönderip cisim tarafından geri yansıtılan kısmını renk koordinatlarına çevirerek sayısallaştırır. Renk ölçerler aslında geri yansıyan ışığı ölçerler ve bunu matematiksel modelleme ile sayılarla ifade edilebilir hale getirirler. Bu sayısal sonuçların içersinde renkölçer için ışık kaynağı da matematiksel olarak  bir ölçüm koşulu olarak dahil edilir. Böylelikle, göz standart hale getirilmiş, ışık kaynağı standart hale getirilmiş ve numune de standart hazırlanarak değişkenler ortadan kaldırılmış olur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir